Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Merkez Binası

Ankara / Türkiye

Firma: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Merkez Binası
Yüklenici: Uzunlar İnşaat A.Ş. Ankara / Türkiye
Yetkili: Keramettin Bey 
Makine: 2 adet AST 50 Model 12 Metre Bumlu Cephe Temizlik Makinesi Özel Açılır Platfom

Referans Fotoğrafları